Digitale arbitrage voor incassozaken

Los incassogeschillen op zonder naar de Rechtbank te gaan.

Wilt u minder kosten spenderen aan uw gerechtelijke incassoprocedures? Uw organisatie hoeft enkel het arbitrale DigiTrage-beding op te nemen in de algemene voorwaarden. Incassogeschillen die vervolgens ontstaan, kunnen worden voorgelegd aan het online scheidsgerecht DigiTrage.

Na een digitale arbitrageprocedure zal een arbiter een vonnis uitspreken. Ook bij verstek. Het arbitrale vonnis is bindend en kan eenvoudig afdwingbaar worden gemaakt. Ook gebruik maken van DigiTrage? Plaats het beding in uw algemene voorwaarden en maak DigiTrage voortaan bevoegd in uw incassozaken. Met recht gemakkelijk!

DigiTrage hecht veel belang aan transparantie, onafhankelijkheid en juridische kwaliteit.  Meer weten? Bel 030-799 10 22 of mail naar voorlichting@digitrage.nl

Lees meer over DigiTrage

Wat is DigiTrage

DigiTrage werkwijze

Het laatste nieuws

Raad van Advies uitgebreid met Marc van Zanten

15 december 2016

Mr. Marc van Zanten (1968) treedt per 1 januari 2017 toe tot de Raad van Advies van digitaal scheidsgerecht DigiTrage.

Lees meer

Beslissing Hoge Raad over buitengerechtelijke kosten

28 november 2016

Op 25 november 2016 heeft de Hoge Raad prejuducieel beslist over de vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en de veertiendagenbrief (art. 6:96 lid 6 BW).

Lees meer
Bekijk alles

hoe werkt het

1]Beding in algemene voorwaarden

U neemt het DigiTrage-beding op in uw algemene voorwaarden. Het gebruik van het beding is kosteloos en zorgt ervoor dat DigiTrage bevoegd is bij betalingsgeschillen.

2]Digitaal uw betalingsgeschil indienen

Bij een betalingsgeschil dient u de vordering digitaal in. De gedaagde partij wordt door een deurwaarder opgeroepen. Online hoor en wederhoor volgt. Verstek is echter ook mogelijk.

3]Het vonnis

De arbiter spreekt recht op grond van wet en jurisprudentie. De uitkomst van de DigiTrage procedure is bindend en na goedkeuring van de rechter kan naleving van het arbitraal vonnis worden afgedwongen.

Lees meer