Het nieuwe procederen:makkelijk, veilig en overal

DigiTrage behandelt betalingsgeschillen tussen ondernemers en consumenten. Maar ook tussen ondernemers onderling. Slim, strak en secuur. Bedrijven die de gratis DigiTrage-clausule in hun algemene voorwaarden opnemen, kunnen gebruik maken van deze vorm van online procederen. Ideaal dus voor incassovorderingen.

De 3 voordelen van DigiTrage:
1. Minder kosten
2. Tijd besparen
3. Online procederen

Lees meer over DigiTrage

Het laatste nieuws

Nederlandse ondernemers verstrikt in Duits faillissementsrecht

14 oktober 2014

Nederlandse ondernemers moeten veel beter op de hoogte zijn van de gevaren van het Duitse faillissementsrecht. Door uitstel van betaling te verlenen lopen crediteuren het risico later een claim van de curator te ontvangen.

Lees meer

Aantal wanbetalers in de zorg blijft stijgen

8 oktober 2014

Het aantal Nederlanders dat zijn verplichte zorgverzekering niet betaalt, neemt dit jaar opnieuw toe. In de eerste helft van 2014 is het aantal wanbetalers in de zorg met 12.500 gestegen tot ruim 328.500.

Lees meer
Bekijk alles

hoe werkt het

1]U heeft een betalingsgeschil

U heeft een betalingsgeschil met uw klant of leverancier waar u niet uitkomt. Op grond van een clausule in de toepasselijke algemene voorwaarden is DigiTrage bevoegd om te oordelen over het betalingsgeschil.

2]Digitaal uw betalingsgeschil indienen

U dient als eiser het betalingsgeschil digitaal in bij DigiTrage. De gedaagde partij wordt vervolgens door een deurwaarder opgeroepen. U voert vervolgens volledig online een procedure waarin u en de andere partij de standpunten kunnen uiteenzetten en verdedigen.

3]Het vonnis

De arbiters van DigiTrage vellen na een korte procedure een arbitraal vonnis. Dit arbitraal vonnis kan indien gewenst middels een exequatur van de voorzieningenrechter (inbegrepen in het Tarief) ten uitvoer worden gelegd door een gerechtsdeurwaarder.

Lees meer