Digitale arbitrage voor incassozaken

DigiTrage verzorgt digitale arbitrage voor incassozaken. Bedrijven met de DigiTrage-clausule in de algemene voorwaarden maken DigiTrage contractueel bevoegd een uitspraak in een incassozaak te doen. Voor verweer- maar ook verstekprocedures. 

DigiTrage betekent een online procedure met hoor en wederhoor. Via Skype vindt indien nodig een digitale zitting plaats. De DigiTrage-arbiter velt op basis van het digitale dossier uiteindelijk een arbitraal vonnis.

De organisatie achter DigiTrage bestaat uit professionals afkomstig uit de advocatuur, rechtspraak, academische wereld en bedrijfsleven. DigiTrage is door het Ministerie van Veiligheid & Justitie erkend als innovatieve buitengerechtelijke procedure.

Lees meer over DigiTrage

Het laatste nieuws

DigiTrage bij IkGaStarten

3 maart 2015

Vanaf 2 maart is DigiTrage een van de hoofdrolspelers in de nieuwe campagne van de Rabobank voor starters, IkGaStarten. In een interview met een van de founders wordt een interessant beeld geschetst van het onstaan, heden en toekomstplannen van DigiTrage.

Lees meer

DigiTrage op LinkedIn

27 februari 2015

Vanaf vandaag heeft DigiTrage naast een bedrijfspagina ook een groepspagina op LinkedIn. Gebruikers van DigiTrage kunnen zo ervaringen uitdelen, netwerken en discussies op poten zetten.

Lees meer
Bekijk alles

hoe werkt het

1]Clausule in algemene voorwaarden

U neemt de flexibele DigiTrage-clausule op in uw algemene voorwaarden. Het gebruik van de clausule is kosteloos en zorgt ervoor dat bij een betalingsgeschil DigiTrage bevoegd is.

2]Digitaal uw betalingsgeschil indienen

Er ontstaat een betalingsgeschil met uw klant. U dient als eiser de vordering digitaal in bij DigiTrage. De gedaagde partij wordt door een deurwaarder opgeroepen. In de online procedure kunnen partijen hun standpunten uiteenzetten en verdedigen. Verstek is echter ook mogelijk.

3]Het vonnis

De arbiters van DigiTrage vellen na een korte procedure een arbitraal vonnis. Dit arbitraal vonnis kan indien gewenst middels een exequatur van de voorzieningenrechter ten uitvoer worden gelegd door een gerechtsdeurwaarder.

Lees meer