Digitale arbitrage voor incassovorderingen

DigiTrage verzorgt digitale arbitrage voor incassovorderingen. Bedrijven met de DigiTrage-clausule in hun algemene (branche) voorwaarden maken gebruik van deze vorm van online procederen. Voor verweer- maar ook verstekzaken. Zelf doen of via een incasso-intermediair. Slim, strak en juridisch anno nu.

Waarom DigiTrage in plaats van de Rechtbank? Geen dagvaardingskosten, lage griffierechten en een eenvoudige digitale procedure. Dit zonder dat aan kwaliteit en rechtszekerheid concessies worden gedaan. Het eindresultaat is daarom hetzelfde: een afdwingbaar vonnis.

De organisatie achter DigiTrage bestaat uit professionals afkomstig uit de advocatuur, rechtspraak, academische wereld en bedrijfsleven. DigiTrage is door het Ministerie van Veilgheid & Justitie erkend als innovatieve buitengerechtelijke procedure.

Lees meer over DigiTrage

Het laatste nieuws

Donderdag 29 januari: De rechtspraak van morgen

27 januari 2015

Op 29 januari 2015 wordt in het Beurs-World Trade Center Rotterdam het KEI-congres "De rechtspraak van morgen" gehouden. Het concres wordt georganiseerd door het Ministerie van V&J en de Rechtspraak.

Lees meer

Nieuws van de Raad van Advies van DigiTrage

21 januari 2015

Het bestuur van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen heeft prof. mr. E. (Bert) Niemeijer, lid van de Raad van Advies van DigiTrage, benoemd tot rector van beide Academies.

Lees meer
Bekijk alles

hoe werkt het

1]U heeft een betalingsgeschil

U heeft een betalingsgeschil met uw klant of leverancier waar u niet uitkomt. Op grond van een clausule in de toepasselijke algemene voorwaarden is DigiTrage bevoegd om te oordelen over het betalingsgeschil.

2]Digitaal uw betalingsgeschil indienen

U dient als eiser het betalingsgeschil digitaal in bij DigiTrage. De gedaagde partij wordt vervolgens door een deurwaarder opgeroepen. U voert vervolgens volledig online een procedure waarin u en de andere partij de standpunten kunnen uiteenzetten en verdedigen.

3]Het vonnis

De arbiters van DigiTrage vellen na een korte procedure een arbitraal vonnis. Dit arbitraal vonnis kan indien gewenst middels een exequatur van de voorzieningenrechter ten uitvoer worden gelegd door een gerechtsdeurwaarder.

Lees meer