Het nieuwe procederen:makkelijk, veilig en overal

DigiTrage behandelt betalingsgeschillen tussen ondernemers en consumenten. Maar ook tussen ondernemers onderling. Slim, strak en secuur. Bedrijven die de gratis DigiTrage-clausule in hun algemene voorwaarden opnemen, kunnen gebruik maken van deze vorm van online procederen. Ideaal dus voor incassovorderingen.

De 3 voordelen van DigiTrage:
1. Minder kosten
2. Tijd besparen
3. Online procederen

Lees meer over DigiTrage

Het laatste nieuws

Wanbetalers frustreren herstel in de bouw

29 september 2014

Wanbetalers frusteren het herstel van de Europese bouwsector. Dat stelt incassobureau Intrum Justitia maandag op basis van eigen onderzoek naar het betalingsgedrag in een aantal sectoren.

Lees meer

Nederland ICT: ‘Zet maximaal in op de digitale economie’

17 september 2014

Uit de Troonrede en Miljoenennota blijkt dat het kabinet prioriteit geeft aan economische groei en groei van de werkgelegenheid.

Lees meer
Bekijk alles

hoe werkt het

1]U heeft een betalingsgeschil

U heeft een betalingsgeschil met uw klant of leverancier waar u niet uitkomt. Op grond van een clausule in de toepasselijke algemene voorwaarden is DigiTrage bevoegd om te oordelen over het betalingsgeschil.

2]Digitaal uw betalingsgeschil indienen

U dient als eiser het betalingsgeschil digitaal in bij DigiTrage. De gedaagde partij wordt vervolgens door een deurwaarder opgeroepen. U voert vervolgens volledig online een procedure waarin u en de andere partij de standpunten kunnen uiteenzetten en verdedigen.

3]Het vonnis

De arbiters van DigiTrage vellen na een korte procedure een arbitraal vonnis. Dit arbitraal vonnis kan indien gewenst middels een exequatur van de voorzieningenrechter (inbegrepen in het Tarief) ten uitvoer worden gelegd door een gerechtsdeurwaarder.

Lees meer