Eenvoudig en betaalbaar online incassoprocederen

DigiTrage is een stichting zonder winstoogmerk die volledig onafhankelijk en onpartijdig arbitrages in incassozaken verzorgt. DigiTrage beslecht betalingsgeschillen tussen bedrijven en haar klanten, zowel B2B als B2C. Betwist of onbetwist. Een slim en betaalbaar alternatief voor de overheidsrechter in incassoprocedures. DigiTrage is gevestigd in het World Trade Center Papendorp, Utrecht. 

DigiTrage is laagdrempelig en gebruiksvriendelijk. Een bedrijf hoeft enkel het arbitrale DigiTrage-beding op te nemen in de algemene voorwaarden. Als een minnelijke incasso geen resultaat oplevert, kan er gebruik worden gemaakt van DigiTrage. Na een digitale incassoprocedure zal een arbiter een vonnis uitspreken. Ook bij verstek. Het arbitrale vonnis is bindend en kan eenvoudig afdwingbaar worden gemaakt.

Met het DigiTrage-systeem kunnen bedrijven zelf op eenvoudige wijze incassoprocedures voeren. Incasso-intermediairs zoals deurwaarders, advocaten en incassobureaus kunnen dit als gemachtigde voor hun opdrachtgevers doen.

Procederen bij DigiTrage betekent minder kosten dan bij overheidsrechtspraak. Niet alleen gunstig voor schuldeiser, maar ook voor schuldenaar. Kijk hier voor de Tarieven.

De organisatie achter DigiTrage bestaat uit professionals afkomstig uit de advocatuur, rechtspraak, academische wereld en bedrijfsleven. DigiTrage is door het Ministerie van Veiligheid & Justitie erkend als innovatieve buitengerechtelijke procedure.

Nieuwsgierig naar wat de media over DigiTrage publiceert? Hier een handig overzicht.

Lees meer over DigiTrage

Wat is DigiTrage

DigiTrage werkwijze

Het laatste nieuws

8 juni aanstaande: Huurincasso Congres 2016

17 mei 2016

Op woensdag 8 juni aanstaande vindt het Huurincasso Congres 2016 plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

Lees meer

'Financiering rechtspraak niet goed geregeld'

22 april 2016

De financiering van rechtspraak is niet goed geregeld. Dat zegt de Raad voor de rechtspraak in reactie op een onderzoek dat de Algemene Rekenkamer gisteren heeft gepubliceerd.

Lees meer
Bekijk alles

hoe werkt het

1]Beding in algemene voorwaarden

U neemt het DigiTrage-beding op in uw algemene voorwaarden. Het gebruik van het beding is kosteloos en zorgt ervoor dat DigiTrage bevoegd is bij betalingsgeschillen.

2]Digitaal uw betalingsgeschil indienen

Bij een betalingsgeschil dient u de vordering digitaal in. De gedaagde partij wordt door een deurwaarder opgeroepen. Online hoor en wederhoor volgt. Verstek is echter ook mogelijk.

3]Het vonnis

De arbiter spreekt recht op grond van wet en jurisprudentie. De uitkomst van de DigiTrage procedure is bindend en na goedkeuring van de rechter kan naleving van het arbitraal vonnis worden afgedwongen.

Lees meer