Digitale arbitrage voor incassozaken

DigiTrage verzorgt digitale arbitrage voor incassovorderingen. Het is hiermee een alternatief voor de gang naar de overheidsrechter bij betalingsgeschillen.

Door ICT en arbitragerecht slim te combineren, kan procederen bij DigiTrage tegen een lagere kostprijs dan bij overheidsrechtspraak. Niet alleen gunstig voor schuldeiser, maar ook voor schuldenaar.

Het werkt eenvoudig. Uw bedrijf neemt de clausule op in de algemene voorwaarden. Ontstaat er een betalingsgeschil met een van uw klanten, kan er gebruik worden gemaakt van DigiTrage. Na een digitale incassoprocedure met hoor en wederhoor zal een arbiter, afkomstig uit de rechtspraak of uit de advocatuur, een vonnis uitspreken. Ook bij verstek. Het arbitrale vonnis is bindend en kan eenvoudig worden afdwingbaar worden gemaakt.

De organisatie achter DigiTrage bestaat uit professionals afkomstig uit de advocatuur, rechtspraak, academische wereld en bedrijfsleven. DigiTrage is door het Ministerie van Veiligheid & Justitie erkend als innovatieve buitengerechtelijke procedure.

Met DigiTrage wordt incassoprocederen niet leuker, wel aantrekkelijker. Stel uw recht zeker, gebruik DigiTrage!

Lees meer over DigiTrage

Wat is DigiTrage

DigiTrage werkwijze

Het laatste nieuws

Verdere verhoging griffierechten voorlopig uitgesteld

24 november 2015

Het kabinet trekt wetsvoorstel 33 757 met betrekking tot de verhoging van de griffierechten in.

Lees meer

Credit Expo 2015 groot succes

6 november 2015

DigiTrage was dit jaar voor het eerst als exposant op de Credit Expo 2015 aanwezig. De vakbeursbeurs voor creditmanagement was met een record aantal bezoekers een groot succes.

Lees meer
Bekijk alles

hoe werkt het

1]Beding in algemene voorwaarden

U neemt het DigiTrage-beding op in uw algemene voorwaarden. Het gebruik van het beding is kosteloos en zorgt ervoor dat DigiTrage bevoegd is bij betalingsgeschillen.

2]Digitaal uw betalingsgeschil indienen

Bij een betalingsgeschil dient u de vordering digitaal in. De gedaagde partij wordt door een deurwaarder opgeroepen. Online hoor en wederhoor volgt. Verstek is echter ook mogelijk.

3]Het vonnis

De arbiter spreekt recht op grond van wet en jurisprudentie. De uitkomst van de DigiTrage procedure is bindend en na goedkeuring van de rechter kan naleving van het arbitraal vonnis worden afgedwongen.

Lees meer