Online dispute resolution voor incassozaken

Als uw business groeit, nemen ook uw betalingsgeschillen toe. De kosten van procederen zijn echter fors en blijven stijgen. Dat is niet goed voor u, maar ook niet voor uw klanten. DigiTrage kan u helpen door proceskosten te reduceren en gebruiksgemak te vergroten. Hoe? Door ICT en arbitrage slim te combineren.

Algemene voorwaarden
Uw onderneming hoeft enkel het arbitrale DigiTrage-beding op te nemen in de algemene voorwaarden. Geschillen die vervolgens ontstaan, kunnen worden voorgelegd aan het scheidsgerecht DigiTrage. Na een digitale incassoprocedure zal een arbiter een vonnis uitspreken. Ook bij verstek. Het arbitrale vonnis is bindend en kan eenvoudig afdwingbaar worden gemaakt. Deze bedrijven gingen u al voor.

Zelf of via gemachtigde
Met het DigiTrage-systeem kunnen bedrijven zelf op eenvoudige wijze incassoprocedures voeren. Incasso-intermediairs zoals deurwaarders, advocaten en incassobureaus kunnen dit als gemachtigde voor hun opdrachtgevers doen.

Minder kosten
Procederen bij DigiTrage betekent minder kosten dan bij overheidsrechtspraak. Niet alleen gunstig voor schuldeiser, maar ook voor schuldenaar. Kijk hier voor de Tarieven.

Wie zijn wij?
De organisatie achter DigiTrage bestaat uit professionals afkomstig uit de advocatuur, rechtspraak, academische wereld en bedrijfsleven. DigiTrage is door het Ministerie van Veiligheid & Justitie erkend als innovatieve buitengerechtelijke procedure.

Nieuwsgierig naar wat de media over DigiTrage publiceert? Hier vindt u de pressroom.

Lees meer over DigiTrage

Wat is DigiTrage

DigiTrage werkwijze

Het laatste nieuws

Reactie HC op voorstel van wet: ‘Wet aanpak misstanden incassodienstverlening’.

12 september 2016

De Haagse Commissie, en daarmee de VVCM en het VCMB, is groot voorstander om de misstanden in de incassodienstverlening stevig aan te pakken. Dit is in het belang van de schuldenaar maar ook van de schuldeiser.

Lees meer

Algemene voorwaarden actie verlengd tot eind dit jaar!

26 augustus 2016

Wegens succes verlengt DigiTrage haar algemene voorwaarden actie tot eind 2016

Lees meer
Bekijk alles

hoe werkt het

1]Beding in algemene voorwaarden

U neemt het DigiTrage-beding op in uw algemene voorwaarden. Het gebruik van het beding is kosteloos en zorgt ervoor dat DigiTrage bevoegd is bij betalingsgeschillen.

2]Digitaal uw betalingsgeschil indienen

Bij een betalingsgeschil dient u de vordering digitaal in. De gedaagde partij wordt door een deurwaarder opgeroepen. Online hoor en wederhoor volgt. Verstek is echter ook mogelijk.

3]Het vonnis

De arbiter spreekt recht op grond van wet en jurisprudentie. De uitkomst van de DigiTrage procedure is bindend en na goedkeuring van de rechter kan naleving van het arbitraal vonnis worden afgedwongen.

Lees meer