De procedure

De procedure vangt aan nadat de verweerder door een gerechtsdeurwaarder een oproepingsbrief krijgt uitgereikt. In deze brief worden de gegevens van het betalingsgeschil vermeld. Ook wordt hierbij vermeld hoe de verweerder kan inloggen in het digitale arbitrage dossier en hoe de procedure verloopt.

De verweerder kan zelf of via een gemachtigde online verweer voeren. U als eiser kan hier weer online op reageren. Hierna heeft de verweerder nog een mogelijkheid om daar weer op te reageren. De arbiter velt uiteindelijk het oordeel. Het kan ook zo zijn dat de verweerder niet reageert. Dan zal de arbiter verstek verlenen en de vordering toewijzen indien deze niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

De gemiddelde doorlooptijd is afhankelijk van de procedure waarvoor u kiest (zie Regels & Procedures). De uitspraak is afdwingbaar na het indienen van een verzoek bij de Voorzieningenrechter op grond van artikel 1062 lid 1 Wetboek van Rechtsvordering. Dit wordt verzorgd door DigiTrage en zit in het Tarief inbegrepen. Een vonnis van DigiTrage heeft dus uiteindelijk dezelfde rechtskracht als een vonnis van de overheidsrechter, tegen minder kosten.