Eis ontvangen

U heeft van de gerechtsdeurwaarder een oproep ontvangen. Een eisende partij heeft namelijk bij de stichting DigiTrage een aanvraag ingediend om tegen u een digitale arbitrage procedure op te starten. Deze procedure zal tegen u als verweerder worden gevoerd. De eisende partij stelt dat zij een vordering op u heeft. Omdat u deze niet betaalt, heeft u een betalingsgeschil met de eisende partij.

U kunt hier met de gegevens uit de oproepingsbrief inloggen in het digitale arbitrage dosser.

De aan u betekende oproeping wordt door DigiTrage in het digitale arbitrage dossier geplaatst. Dit zal in de regel enkele dagen na de betekening plaatsvinden. U kunt dan ook de exacte startdatum zien. Dit zal altijd op een maandag zijn, minimaal één week en maximaal twee weken na de betekening.

DigiTrage is als scheidsgerecht bevoegd om over dit betalingsgeschil te oordelen op grond van een arbitragebeding in de toepasselijke algemene voorwaarden. Het kan ook zijn dat er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst tussen u en de eisende partij waarin deze bevoegdheid is overeengekomen.

Lees de oproeping en de bijbehorende bijsluiter grondig door!