De procedure

Wanneer u het niet met de vordering van de eisende partij eens bent, kunt u zelf of via een gemachtigde verweer voeren. Dit doet u in het digitale arbitrage dossier. U als verweerder bent zelf verantwoordelijk om hier in te loggen en het betreffende verweer tijdig te voeren. Ook is het uw eigen verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van het procesverloop.

De duur van de procedure is afhankelijk van het soort procedure waarvoor de eiser heeft gekozen (zie Regels & Procedures). De uitspraak is afdwingbaar na het indienen van een verzoek bij de Voorzieningenrechter op grond van artikel 1062 lid 1 Wetboek van Rechtsvordering.

De uiteindelijke verliezer van de procedure zal door de arbiter in de kosten worden veroordeeld. Bij een gedeeltelijke toewijzing of bij specifieke omstandigheden kan de arbiter de kosten tussen partijen compenseren. De proceskosten bestaan uit het door de eiser(es) betaalde Tarief en het Processalaris. Het Processalaris wordt berekend aan de hand van processtappen. De aard en zwaarte van de zaak zijn van invloed op toebedeling van processtappen. Het aantal processtappen is afhankelijk van het aantal proceshandelingen. Hiernaast ziet u de Staffel.

Indien u tijdens de procedure geen verweer voert, dan zal DigiTrage de vordering van de eisende partij met inbegrip van rente en kosten bij verstek toewijzen. Dit tenzij deze vordering onrechtmatig of ongegrond door de arbiter DigiTrage wordt bevonden.

Termijnen waarbinnen proceshandelingen kunnen worden verricht, worden strikt gehanteerd! Dit betekent dat indien u van dit recht geen -tijdig- gebruik maakt, de mogelijkheid hiertoe vervalt. De gevolgen hiervan zijn voor uw eigen rekening en risico.

De arbiter van DigiTrage doet uitspraak op basis van de inhoud van alle gegevens en stukken in het digitale arbitrage dossier. Het vonnis van DigiTrage heeft dezelfde rechtskracht als het vonnis van een overheidsrechter.