Onderling oplossen

Indien u na de oproeping een regeling met de eiser wil treffen, moet u zelf contact opnemen met (de gemachtigde van) de eiser. Deze beslist over een eventuele regeling. Houd u er wel rekening mee dat de eiser de kosten van de procedure hierin mee zal nemen.