Tarieven

Het Tarief voor de behandeling van uw betalingsgeschil is afhankelijk van de hoofdsom en de procedure waarvoor u kiest (zie Regels & Procedures). Bij aanmelding van een betalingsgeschil kunt u het Tarief eenvoudig via iDEAL betalen. U ontvangt vervolgens een factuur met BTW-specificatie voor uw adminstratie.

De uiteindelijke verliezer van de procedure zal door de arbiter in de kosten worden veroordeeld. Bij een gedeeltelijke toewijzing of bij specifieke omstandigheden kan de arbiter de kosten tussen partijen compenseren.

Zie hiernaast de meest actuele versie van het Tarief.

De arbiter van DigiTrage kan de verliezer van de procedure ook veroordelen in een Processalaris als tegemoetkoming voor de (eigen) juridische kosten. Ook hiervoor geldt dat bij een gedeeltelijke toewijzing of bij specifieke omstandigheden de arbiter deze kosten tussen partijen kan kan compenseren. Voor alle duidelijkheid, dit Processalaris bent u dus niet aan DigiTrage verschuldigd.

Het salaris wordt berekend aan de hand van processtappen. De aard en zwaarte van de zaak zijn van invloed op toebedeling van processtappen. Het aantal processtappen is afhankelijk van het aantal proceshandelingen.

Zie hiernaast de meest actuele versie van het Processalaris.