Onderling oplossen

Als de procedure al loopt, kan de verweerder proberen alsnog het betalingsgeschil met u op te lossen door bijvoorbeeld de hoofdsom te betalen. DigiTrage betaalt de kosten die u betaald heeft voor het behandelen van het betalingsgeschil niet aan u terug. Met de verweerder dient u dus ook een afspraak over de betaling van deze kosten te maken. Houd u daar rekening mee voordat u beslist de procedure te stoppen.