Digitale arbitrage voor incassozaken

Los incassogeschillen betaalbaar en gebruiksvriendelijk op. Ook voor kleine vorderingen. 

DigiTrage is een stichting die volledig onafhankelijk en onpartijdig digitale arbitrages voor incassozaken verzorgt. Laagdrempelig, deskundig en tegen gunstige tarieven. Stichting DigiTrage heeft geen enkel winstoogmerk. Doordat de proceskosten lager zijn dan bij de overheidsrechter, wordt zowel schuldeiser als schuldenaar hier minder mee belast.

DigiTrage betekent:
- persoonlijke aandacht voor uw zaak door een arbiter (geen robotrechter);
- toepassing Nederlands (consumenten)recht en jurisprudentie;
- ook eenvoudig offline verweer mogelijk.

Bedenktijd voor  consumenten:
DigiTrage betekent heldere geschillbeslechting op vrijwillige basis. Als u wordt opgeroepen in uw hoedanigheid van consument (natuurlijk persoon die niet handelt in de hoedanigheid van beroep of bedrijf) heeft u een bedenktijd.

Dit betekent dat u ÉÉN MAAND, te rekenen van de dag waarop de eisende partij u voor het eerst heeft geïnformeerd over het opstarten van deze procedure, de tijd heeft om DigiTrage uit te sluiten om over het geschil te beslissen. U heeft in die periode de mogelijkheid om in plaats van DigiTrage te kiezen voor de volgens de wet bevoegde overheidsrechter die over het geschil zal beslissen.

U kunt uw keuze voor de overheidsrechter kenbaar maken aan de eisende partij of diens vertegenwoordiger.

Handig voor bedrijven:
Plaats het DigiTrage-beding in uw algemene voorwaarden. Betalingsgeschillen die vervolgens ontstaan en niet minnelijk worden opgelost, kunnen worden voorgelegd. De DigiTrage-arbiter wijst na een digitale procedure een arbitraal vonnis. Het vonnis is bindend.

Meer weten? Gebruik het contactformulier.

Lees meer over DigiTrage

Wat is DigiTrage

DigiTrage werkwijze

Het laatste nieuws

Naar de Credit Expo?

26 oktober 2017

Credit Expo is exclusief bestemd voor beleidsbepalers en gebruikers van oplossingen op het gebied van creditmanagement. 

Lees meer

Bob Wessels, jurist pur sang

5 oktober 2017

"Voor tal van transacties, bestellen goederen, boeken van concerten of bankbetalingen is on-line de standaard, dus waarom niet digitaal een geschil laten beslissen?". Een interview met prof. mr. Bob Wessels, voorzitter Raad van Advies DigiTrage en jurist pur sang.

Lees meer
Bekijk alles

hoe werkt het

1]Beding in algemene voorwaarden

U neemt het DigiTrage-beding op in uw algemene voorwaarden. Het gebruik van het beding is kosteloos en zorgt ervoor dat DigiTrage bevoegd is bij betalingsgeschillen.

2]Digitaal uw betalingsgeschil indienen

Bij een betalingsgeschil dient u de vordering digitaal in. De gedaagde partij wordt door een deurwaarder opgeroepen. Online hoor en wederhoor volgt. Verstek is echter ook mogelijk.

3]Het vonnis

De arbiter spreekt recht op grond van wet en jurisprudentie. De uitkomst van de DigiTrage procedure is bindend en kan indien nodig worden afgedwongen.

Lees meer