Terugblik Huurincasso Congres 2016

20 juni 2016 Terug naar overzicht

Terugblik Huurincasso Congres
Op woensdag 8 juni vond het Huurincasso Congres 2016 plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. DigiTrage was een van de Partners van het congres. Naast een stand met informatiemateriaal werd een doorlopende animatie vertoond over DigiTrage in relatie tot huurprocedures.

14 sessies
De ongeveer 150 bezoekers van het Huurincasso Congres hadden tijdens deze geheel verzorgde dag keuze uit maar liefst 14 sessies waarin tal van actuele onderwerpen op het gebied van huurincasso de revue passeerden. Naast het delen van kennis en ervaringen tijdens de sessies was er tijd voor de woningcorporaties om te netwerken met vakgenoten en met de aanwezige partners.

Marja Elsinga
De allereerste editie van het Huurincasso Congres werd geopend door dagvoorzitter Coen Braan. De eerste keynote spreker was professor Marja Elsinga, hoogleraar Volkshuisvesting aan de universiteit van Delft.

Ontwikkelingen
Tijdens haar presentatie schetste ze een historisch overzicht van diverse ontwikkelingen in de sociale woningmarkt in Nederland. Uiteindelijk gaat het erom dat corporaties de juiste balans weten te vinden tussen sociaal (betaalbaar wonen) en efficiënt werken, waaronder ook ervoor te zorgen dat er op tijd betaald wordt. Dat laatste staat onder druk omdat er in de afgelopen jaren door onder andere een stijging van de nettohuur steeds meer ‘dure scheefwoners’ zijn. Dit zijn huurders die feitelijk te duur wonen ten opzichte van hun besteedbaar inkomen. Hun aantal is van 2009 tot en met 2015 gestegen van ruim 200.000 naar meer dan 500.000.

Betaalbaarheid minder
Het is derhalve niet verwonderlijk dat de betaalbaarheid van wonen de afgelopen jaren aanzienlijk minder geworden is, terwijl dit juist een belangrijk onderdeel van de legitimatie van het beleid van woningcorporaties uitmaakt. Verder pleitte zij voor goede samenwerking met schuldhulpverlening, maatschappelijk werk en gemeenten. Een goede presentatie die de ruim 125 toehoorders al direct in de stemming bracht.

Arnold Pureveen
De diverse aansluitende presentaties werden druk bezocht en leken goed aan te sluiten bij de interesses van de bezoekers. Op het einde zorgde keynote Arnold Pureveen (CFO woningcorporatie De Alliantie) voor het nodige ‘vuurwerk’. Op een voor hem typerende prikkelende en stimulerende wijze ging Arnold de discussie met de zaal aan. Wat verstaan we nu eigenlijk onder ‘sociaal ondernemen’ en in hoeverre is dit van toepassing op de huidige woningcorporaties!? Het ging hem aan het hart, dat sommige huurders soms zo weinig inkomsten hebben, dat ze iedere maand keuzes moeten maken wie ze wel of niet zullen (kunnen) betalen: de huur, de energierekening of de ziektekostenverzekering. “Daar moeten we als woningcorporaties iets aan doen!”, aldus Arnold. Als woningcorporaties meer invulling willen geven aan sociaal beleid, dan zouden ze de huur(incasso)consulenten meer decentrale handelingsbevoegdheden moeten geven om proactief te kunnen optreden, dus voordat betalingsachterstanden gaan ontstaan.

Geslaagd
Het Huurincasso Congres was voor DigiTrage een geslaagde dag ondanks het wat tegenvallende aantal deelnemers. Niet verwonderlijk overigens voor een eerste editie.  Het heeft in ieder geval zichtbaarheid, nuttige informatie, inzichten, inspiratie en nieuwe contacten opgeleverd.