Digitale arbitrage voor Thuiswinkel-leden

15 mei 2017 Terug naar overzicht

Digitale arbitrage voor Thuiswinkel-leden

Heb je een webshop die op rekening levert, dan ken je het vast wel: facturen die ondanks herinneringen en aanmaningen niet worden betaald. Boekt jouw incassobureau of deurwaarder vervolgens geen resultaat, dan rest de keus: naar de rechter gaan of de factuur afboeken. Het probleem is dat de kosten voor een gang naar de overheidsrechter relatief hoog zijn en de procedure omslachtig. Reden waarom bedrijven steeds vaker afzien van procederen en de vordering afboeken. Maar dat is zonde, toch?Digitale arbitrage
Er is een oplossing. Dankzij de huidige techniek en arbitragewetgeving kun je een toegankelijke vorm van online dispute resolution inzetten, namelijk digitale arbitrage. Juridisch geborgd en gemakkelijk. Procederen via digitale arbitrage in incassozaken is een aanrader, zelfs bij lagere vorderingen. Ook een arbitraal vonnis is bindend en kan afdwingbaar worden gemaakt. Het betekent minder proceskosten, gebruikersvriendelijk procederen en een snelle doorlooptijd. Daarnaast sluit digitaal procederen perfect aan op je e-business.

Bedenktijd en mvo
Wordt iemand opgeroepen voor de digitale arbitrage procedure, dan heeft hij of zij een maand bedenktijd om toch voor een gewone rechtbankprocedure te kiezen. In die maand regelen mensen meestal toch liever iets om alsnog te kunnen betalen en wordt het betalingsgeschil buiten de rechter om opgelost. Overigens, omdat de proceskosten lager zijn, wordt een in het ongelijk gestelde partij ook hiermee minder belast en leidt dit tot snellere incassering van de factuur. Het werkt dus positief twee kanten uit. Maatschappelijk verantwoord procederen in incassozaken is daarmee ook nog eens binnen handbereik.

Zorg voor algemene voorwaarden
Hoe regel je dit ook voor jouw webshop? Het begint bij goede algemene voorwaarden. Als lid van Thuiswinkel.org maak je gebruik van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel. Hiermee spreek je met je klanten af onder welke algemene condities je zaak of dienst wordt geleverd. Zo staat er bijvoorbeeld in wanneer jullie een overeenkomst hebben en wanneer er geleverd wordt. Ook vind je hier de wettelijke regels omtrent koop op afstand. Er staat ook in wanneer er betaald moet worden en wat de gevolgen zijn van niet-betaling.

Geschillen
In de Artikelen 16 en 17 van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel staat wat te doen bij klachten en geschillen. Je moet bijvoorbeeld als ondernemer een klachtenregeling hanteren en bij geschillen kan de klant naar de geschillencommissie of de rechter stappen. Jij als ondernemer zal bij niet-betaalde facturen bijna altijd naar de rechter moeten stappen. En dat is jammer, want de overheidsrechter is al snel een kostbaar en ingewikkeld verhaal.

Aanvullende voorwaarden ondernemer
Je kunt dit oplossen door Aanvullende Voorwaarden te gebruiken. Hierin kan je aanvullende bepalingen opnemen die niet in de “standaard” staan. De Algemene Voorwaarden Thuiswinkel bieden je deze mogelijkheid, als het maar niet ten nadele van de consument is en het goed wordt vastgelegd. Laat je Aanvullende Voorwaarden altijd even checken door de juridische afdeling van Thuiswinkel.org!

Je kunt dus digitale arbitrage in je Aanvullende Voorwaarden opnemen als mogelijke geschiloplossing. Hiermee kom je met je klant overeen dat bij betalingsgeschillen digitale arbitrage kan worden toegepast. Bijvoorbeeld:

Aanvullende voorwaarden ondernemer
Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die je met de ondernemer afsluit. Door te bestellen geef je aan met deze aanvullende voorwaarden akkoord te gaan.

Niet betaald?
Laat je een factuur onbetaald? Dan kan er een procedure gestart worden bij de stichting DigiTrage. Wanneer de ondernemer deze procedure start heb je een maand de tijd om hier bezwaar tegen te maken. Als je bezwaar maakt zal de procedure door de kantonrechter worden afgehandeld. Of je legt zelf het geschil aan de Geschillencommissie Thuiswinkel voor.

Het procesreglement en de wettelijke regels welke op de procedure bij DigiTrage van toepassing zijn staan op www.digitrage.nl.

Ter hand stellen
Let er ten slotte op dat je de algemene en aanvullende voorwaarden altijd “ter hand stelt”. Anders gelden ze namelijk niet. Dat moet je goed en op tijd doen. Ter hand stellen wil eigenlijk zeggen dat je de voorwaarden meegeeft, zodat jouw klant werkelijk een eigen exemplaar heeft. Bij een webwinkel betekent dit dat je zorgt dat ze in het bestelproces worden aangeboden. Meestal is dat via een link naar een pdf. Deze pdf moet je klant wel kunnen downloaden en opslaan. Doe het ook op tijd. Dat wil zeggen voordat iemand werkelijk jouw product of dienst koopt. Bij je webwinkel biedt je het dus aan voordat iemand in het bestelproces op de knop betalen klikt.

Meer weten?
Wil je meer weten over digitale arbitrage of algemene voorwaarden. Neem gerust contact op met mij of de juridische afdeling van Thuiswinkel.org.

Auteur Gijs Poorter, voorzitter bij stichting DigiTrage

Thuiswinkel.org business partner DigiTrage
Papendorpseweg 100
3528 BJ Utrecht
g.poorter@digitrage.nl
www.digitrage.nl
tel. 030 – 799 10 22

*** deze blog verscheen eerder opThuiswinkel.org ***