Doorbraakproject ‘Ambitieuze MKB'er innoveert met ICT’

2 april 2014 Terug naar overzicht

Op 27 maart heeft DigTrage de bijeenkomst Doorbraakproject ‘Ambitieuze MKB'er innoveert met ICT’ bijgewoond op het Ministerie van Economische Zaken. In het project kunnen ondernemers hun kennis over en ervaringen met ICT delen.

De overheid vindt het midden- en kleinbedrijf (MKB) belangrijk voor de economie. MKB'ers kunnen met het gebruik van ICT voor product- en diensteninnovaties hun concurrentiekracht versterken. Vaak is het MKB echter niet goed aangesloten op vernieuwingen van ICT-technologieën. Hierdoor missen MKB'ers kansen in de markt. Met het doorbraakproject  kunnen zij die kansen pakken.

Het doorbraakproject is een publiek-private samenwerking. De overheid werkt hierbij samen met het bedrijfsleven en onderzoeks- en kennisinstellingen. In het project doen de volgende partijen mee: MKB-Nederland/VNO-NCW, TNO, Syntens, ECP en het ministerie van Economische Zaken. Willem Vermeend en Erna Froon zijn de (externe) aanjagers voor het doorbraakproject. Bij het project zijn verder ondernemers betrokken die ICT gebruiken voor product- en diensteninnovaties.

Op de website MKB'er innoveert staan goede voorbeelden. Ook kunnen ondernemers hier terecht voor informatie over bijeenkomsten. Op deze bijeenkomsten kunnen ondernemers informatie uitwisselen en netwerken. Kijk voor meer info ook op de website van de Rijksoverheid.