Onze arbiters: Noortje Ogg

4 januari 2018 Terug naar overzicht

Een van de DigiTrage-arbiters van het eerste uur is Noortje Ogg. In dit artikel komen we meer over Noortje te weten en haar ervaringen met DigiTrage.

                                 Noortje Ogg

Over mij
Laat ik, voordat ik iets vertel over mijn ervaringen met DigiTrage, beginnen met mezelf voor te stellen: ik ben Noortje Ogg, 39 jaar en in het dagelijks leven werkzaam advocaat bij ONS Advocaten. ONS Advocaten is in 2013 door mijzelf en een compagnon opgericht en heeft inmiddels een vestiging in Eindhoven en Roermond.

Dagelijks werk
In mijn dagelijkse werk houd ik me bezig met civielrechtelijk vastgoed en algemeen verbintenissenrecht. Daarnaast staat ons kantoor mensen bij op het gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Ik vind het belangrijk naast mijn werk als advocaat ook buiten de muren van mijn kantoor actief te zijn en ben daarom onder meer voorzitter van een Urgentiecommissie woonruimte, commissaris bij een woningbouwvereniging en ik beoordeel zo nu en dan scripties van afstuderende juristen.

Docent en jurist
Voordat ik de advocatuur in rolde, werkte ik als docent maar ben ik ook werkzaam geweest als jurist bij Stichting Achmea Rechtsbijstand. Dat is waar ik Gijs Poorter (voorzitter van het bestuur van DigiTrage) van ken en tevens de reden dat ik eind 2014 in aanraking kwam met Digitrage. Gijs benaderde mij omdat DigiTrage op zoek was naar arbiters. Toen Gijs mij vertelde over het doel en de werkwijze van DigiTrage, was ik meteen enthousiast. Sinds begin 2015 ben ik dan ook als arbiter betrokken bij DigiTrage.

Enthousiast
Waarom ben ik enthousiast over DigiTrage? In mijn werk als advocaat merk ik dat betalingsgeschillen in zijn algemeenheid en meer specifiek het innen van vorderingen voor veel van mijn klanten een uitdaging is. Als een partij niet betaalt, moet vaak diep in de buidel worden getast om via een procedure bij de rechtbank een vonnis te krijgen wat vervolgens door de deurwaarder kan worden geëxecuteerd. Dit is niet alleen een prijzige aangelegenheid, zeker als je een advocaat nodig hebt, maar ook zeer tijdrovend. Niet zelden zien mijn klanten daarom af van incassomaatregelen en dat is jammer.

Oplossing
DigiTrage biedt echter een oplossing omdat deze manier van geschilbeslechting aan een aantal van de genoemde bezwaren tegemoet komt. De innovatieve manier om via Digitrage betalingsgeschillen op te lossen, is niet alleen goedkoper maar ook sneller en laagdrempeliger dan een procedure bij de rechtbank. Je kan op ieder moment van de dag (digitaal) stukken insturen of online inzien en er gaat geen tijd verloren met het plannen van een zitting. Ook heb je geen advocaat meer nodig. Dat betekent overigens wel dat de juridische kwaliteit van de ingestuurde stukken niet altijd hetzelfde is.

Tip
Als arbiter is het soms zoeken naar de (juridische) grondslag van een standpunt en is het niet altijd duidelijk waarom bepaalde stukken als bijlagen zijn toegevoegd. Dat is dan ook meteen een tip voor partijen die hun geschil via Digitrage willen voorleggen: wees kritisch op de stukken die je instuurt en besef dat je de arbiter als het ware aan de hand door het verhaal moet meenemen. Presenteer je standpunt en vordering in hapklare brokjes, des te makkelijker wordt het voor een arbiter je standpunten te begrijpen en de kwestie te beoordelen.

Acceptatie
Een ander voordeel van arbitrage is dat ik het idee heb dat partijen eerder bereid zijn een arbitraal vonnis te accepteren. Immers, beide partijen zijn akkoord gegaan met het voorleggen van een betalingsgeschil aan Digitrage (let wel: omdat het arbitragebeding in 99% van de gevallen is opgenomen in de algemene voorwaarden van de ondernemer, hebben consumenten de keuze de kwestie aan Digitrage of aan de gewone rechter voor te leggen – een opt-out-regeling) en dat maakt de bereidheid om een arbitraal vonnis op te volgen, in de regel groter. Mijn ervaring is dat partijen die hun geschil via Digitrage hebben laten beoordelen, zich goed in het vonnis kunnen vinden, ook als zij niet of niet geheel in het gelijk zijn gesteld. Men heeft het gevoel gehoord te worden. In mijn optiek heeft DigiTrage dus alles in huis om een omslag te weeg te brengen op de manier waarop betalingsgeschillen worden opgelost.

Vertrouwen
Mijn klanten met wie ik over de mogelijkheden van DigiTrage spreek, zijn bijna zonder uitzondering enthousiast over het concept. Men ziet de mogelijkheden van goedkoop en snel procederen als een pre. Ook het feit dat de arbiters uit de praktijk komen en ervaring hebben met dergelijke geschillen, geeft vertrouwen in een gedegen behandeling van hun zaak. De informatie op de website speelt hierbij ook mee. Ik merk wel enige terughoudendheid vanwege het feit dat DigiTrage (nog) geen bekende speler binnen de Nederlandse geschilbeslechting is.

Digitaal
Ook het feit dat er voornamelijk digitaal wordt geprocedeerd en er alleen zittingen worden gepland als het geschil daar daadwerkelijk om vraagt, is voor sommige mensen een zegen en voor anderen erg wennen. Als de arbiter een zitting noodzakelijk vindt, kan die bovendien echt in de buurt van de verweerder plaats vinden omdat er gebruik wordt gemaakt van een locatie van Regus wat betekent dat er een vrijwel elke stad wel een zittingslocatie is. Dat is nog eens wat anders dan de beperkt beschikbare gerechtelijke locaties. Het betekent overigens wel dat je schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid belangrijk is omdat er niet altijd de mogelijkheid is mondeling je punt te maken.

Transparantie
Ik merk dat men het prettig vindt om te zien wie de mensen achter DigiTrage zijn en dat de arbiters ervaren en kundig zijn waardoor er zorgvuldig en onpartijdig wordt gewerkt. De website geeft inzicht in de werkwijze van DigiTrage en dat gecombineerd met de laagdrempeligheid, maakt dat (potentiele) gebruikers enthousiast zijn over DigiTrage.