Prof. mr. Bert Niemeijer treedt toe tot de Raad van Advies

16 april 2014 Terug naar overzicht

Prof. mr. Bert Niemeijer gaat de Raad van Advies van DigiTrage versterken. Bert is bijzonder hoogleraar empirische rechtssociologie bij de juridische faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij verricht onder andere sociaal wetenschappelijk onderzoek op het terrein van geschilbeslechting, rechtspraak, de werking van wetgeving en de maatschappelijke betekenis van privaatrechtelijke regulering.

Gijs Poorter,voorzitter van DigiTrage: “Bert Niemeijer is een geweldige aanwinst voor DigiTrage. Voor ons als digitale geschilbeslechter brengt Bert als bijzonder hoogleraar een grote toegevoegde waarde met zich mee. Hij past perfect bij onze missie waarbij we de juridische kwaliteit optimaal willen borgen”.

De Raad van Advies ziet toe op de juridisch inhoudelijke kwaliteit en onafhankelijkheid van de geschillenbeslechting door de arbiters van DigiTrage. De voorzitter is prof. mr. Bert van Schaick. Bert van Schaick is (cassatie)advocaat, hoogleraar civiel (proces)recht aan de Universiteit van Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam evenals docent & auteur.