Nieuw lid Raad van Toezicht: prof. dr. Marcel Thaens

18 april 2014 Terug naar overzicht

Prof. dr. Marcel Thaens is benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de stichting DigiTrage. Marcel is bijzonder hoogleraar op het gebied van 'strategisch innoveren in de publieke sector' aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.  Hij is verder werkzaam voor de combinatie PBLQ HEC en PBLQ ROI. Binnen PBLQ ROI vervult Marcel de functie van Hoofd van het Centrum voor Strategie en Leiderschap (CSL). Daarnaast is hij verbonden aan PBLQ HEC als adviseur.

Marcel over zijn benoeming: "Ik ben altijd zeer geïnteresseerd in de vraag op welke manier innovaties tot stand komen in domeinen waar dat op voorhand lastig is, zoals de publieke sector. De juridische sector is bij uitstek een lastige context om tot innovatie te komen, maar een initiatief als DigiTrage laat zien dat het toch op een hele mooie manier kan. Daar lever ik graag mijn bijdrage aan."

Met deze benoeming is de Raad van Toezicht op volle sterkte gebracht. De Raad bestaat verder uit Michel Baudoin, oud-tuchtrechter en oud-gerechtsdeurwaarder te Boxmeer en Eric Oomen, advocaat te Nijmegen. DigiTrage kent ook een Raad van Advies. Deze Raad wordt gevormd door prof. mr. Bert van Schaick en prof. mr. Bert Niemeijer.