DigiTrage bij seminar Big Data

DigiTrage heeft op 8 mei een seminar bijgewoond waar de maatschappelijke discussie over moderne ICT en dataverzameling werd gevoerd. Het seminar werd georganiseerd door ECP, het CIO Platform Nederland en Nederland ICT. DigiTrage deelt de overtuiging dat het belangrijk is om balans te brengen in de discussie over Big Data en Privacy. Hierbij moet recht worden gedaan aan zowel de economische en maatschappelijke winst van Big Data en de persoonlijke levenssfeer van het individu.

Data en de verwerking hiervan wordt steeds belangrijker in de nieuwe economische wereld. Groeiende maatschappelijke en politieke zorgen over de omgang met data over klanten en burgers maken duidelijk dat het thema Privacy vanuit zowel overheid als bedrijfsleven van belang is. Het uiteindelijke succes van Big Data toepassingen waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, hangt af van het vertrouwen dat klant en burger hebben in de verwerkingsmethode en de partij die dit uitvoert.

Meer weten over dit onderwerp? Kijk op http://ecp.nl/