Instroom handelszaken bijkantonrechter blijft afnemen

19 mei 2014 Terug naar overzicht

Vandaag heeft de Rechtspraak het jaarverslag 2013 gepubliceerd. In 2013 werden bijna 1,8 miljoen zaken bij de gerechten aangebracht en werden er bijna evenveel afgedaan. De instroom is ten opzichte van 2012 met 3% toegenomen, een breuk met de afgelopen jaren waarin de instroom afnam.

De instroom handelszaken bij de kantonrechter nam echter over de gehele linie evenals in 2011 en 2012, sterk af met circa 9% tot circa 501.000. De grootste groep handelszaken vormen de dagvaardingszaken (waaronder veel incassozaken) en het volume daarvan nam met circa 8% af, tot circa 475.000 zaken. Bij deze voortdurende afname spelen gedragseffecten bij partijen (bedrijven, particulieren, deurwaarders en incassobureaus) een rol, onder invloed van de economische crisis, maar ook van de successievelijke verhogingen van griffierechten in de afgelopen jaren en de normering van buiten­gerechtelijke incassokosten. Deurwaarders en incassobureaus geven aan dat ze onder invloed van de hoge griffierechten minder snel naar de rechter gaan.

Het Jaarverslag laat zien dat DigiTrage een logisch alternatief is bij incassozaken. De eenvoudige procedure verloopt geheel digitaal en proceskosten zijn significant lager. Betaalbare online geschilbeslechting op grond van het arbitragerecht wordt niet voor niets door zowel de nationale overheid als vanuit de EU gezien als hét medium om relatief eenvoudige geschillen met een financieel belang tussen private partijen te beslechten.

Lees hier het volledig Jaarverslag.