DigiTrage isvan start gegaan!

2 januari 2014 Terug naar overzicht

De stichting DigiTrage heeft vandaag haar nieuwe website gelanceerd. De nieuwe site en achterliggende systemen moeten een groeiend aantal eisers en verweerders snel en veilig gaan bedienen. De webapplicatie is uitgerust met een groot aantal functionaliteiten om het online procederen mogelijk te maken. Het nieuwe moderne ontwerp, de uitstraling van de website en de gebruiksvriendelijke interface bieden eisers en verweerders snel en eenvoudig toegang tot de digitale arbitrage dossiers.

De stichting DigiTrage is opgericht om online procederen op grond van de arbitragewetgeving mogelijk te maken. Online geschillenbeslechting op grond van het arbitragerecht wordt namelijk door zowel de nationale overheid als vanuit de EU gezien als hét medium om relatief eenvoudige geschillen met een financieel belang tussen private partijen te beslechten. DigiTrage behandelt geschillen tussen consumenten en ondernemers maar ook tussen ondernemers onderling. Hierbij wordt een duidelijk en eerlijk procesreglement gehanteerd waardoor er een transparante procedure is en beslissingen van de arbiters altijd onpartijdig zijn.