Hoge Raad: 14 dagen brief is voldoendeom incassokosten te vorderen

19 juni 2014 Terug naar overzicht

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 13 juni 2014 bepaald dat verzending van de veertiendagenbrief in de B2C-praktijk voldoende is voor het verschuldigd worden van incassokosten. Er zijn géén extra incassohandelingen nodig zijn. De uitspraak maakt een einde aan veel onduidelijkheid in de toepassing van de Wet Incassokosten. Lagere rechters pleegden hier namelijk wisselend en op eigen wijze mee om te gaan. De Hoge Raad heeft dit nu een halt toegeroepen.

Wat houdt de Wet Incassokosten eigenlijk precies in ? Per 1 juli 2012 zijn deze nieuwe wettelijke regels in werking getreden voor de maximale hoogte van incassokosten welke bij consumenten in rekening mogen worden gebracht. Deze regels geven ook aan wanneer deze incassokosten mogen worden berekend en welke stappen hiervoor moeten worden ondernomen. De wet wordt doorgaans afgekort als de WIK.

Incassokosten mogen volgens de WIK pas worden doorberekend nadat:

1. de klant te laat is met betalen;
2. de leverancier voor de openstaande rekening een schriftelijke aanmaning heeft verzonden;
3. de klant binnen 14 dagen na deze aanmaning nog steeds niet heeft betaald.

In de aanmaning moet vermeld staan:

1. wat de hoogte van de openstaande rekening is;
2. dat de openstaande rekening binnen 14 dagen alsnog moet zijn betaald;
3. dat er incassokosten worden berekend als de rekening niet binnen deze 14 dagen is betaald;
4. wat de exacte hoogte van deze verschuldigde incassokosten is.

De incassokosten worden berekend als een percentage van het openstaande bedrag. Hier kunt u uitrekenen wat bij uw openstaande vordering de maximale vergoeding is.De vergoeding voor incassokosten wordt verhoogd met een percentage dat gelijk is aan het btw-percentage in het geval dat de leverancier een derde moet inschakelen voor het innen van de vordering en de leverancier de in rekening gebrachte btw niet kan verrekenen.

Indien de klant geen consument is maar een zakelijke partij, gelden de maximale vergoedingen alsnog in het geval dat partijen de hoogte van incassokosten niet zijn overeengekomen. Heeft de leverancier hier dus bijvoorbeeld geen bepaling in zijn algemene voorwaarden over opgenomen, geldt het wettelijk maximum.