MKB: motor van de economie heeft maatregelen nodig

23 juni 2014 Terug naar overzicht

Op 20 juni heeft McKinsey aan minister Kamp van Economische Zaken het rapport “Het kleinbedrijf: Grote motor van Nederland overhandigd”. Het rapport heeft als ondertitel “Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei”.

Conclusie rapport
Het rapport trekt de conclusie dat het kleinbedrijf in Nederland – goed voor bijna een derde van de werkgelegenheid en de bruto toegevoegde waarde in de private sector –het in de afgelopen jaren zwaar heeft gehad en is verzwakt. Bij brancheorganisaties, de overheid en ondernemers zelf is daarom de behoefte gegroeid aan een integrale analyse van de staat en ontwikkeling van het kleinbedrijf en een verkenning van mogelijke maatregelen waarmee het ondernemingsklimaat voor het kleinbedrijf kan worden verbeterd. McKinsey heeft dit nu belangeloos in het rapport uitgevoerd.

Analyse
Na een analyse van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de huidige stand van zaken in het kleinbedrijf worden in het rapport tien maatregelen benoemd en beschreven waarmee het groeiklimaat in het kleinbedrijf structureel kan worden verbeterd. Deze maatregelen hebben betrekking op drie belangrijke randvoorwaarden voor groei: financiering, vaardigheden en regelgeving.

Aanbevelingen
De aanbevelingen die in het rapport worden gedaan zullen uitsluitend tot een structurele versterking van het groeiklimaat in het kleinbedrijf kunnen leiden indien ze door ondernemers, financiële instellingen, belangen- en brancheorganisaties en overheidsinstanties in nauwe onderlinge samenwerking worden uitgevoerd, aldus McKinsey. McKinsey hoopt dat het rapport aanknopingspunten en inspiratie biedt voor verschillende partijen die een bijdrage kunnen leveren aan het duurzaam herstel en een hernieuwde en aanhoudende groei van het Nederlands kleinbedrijf.

Kostenbesparing
Het rapport van McKinsey ziet op externe maatregelen, maar interne maatregelen zullen ook zeker doel treffen. Naast de aanbevelingen in het rapport is het duidelijk dat ook kostenbesparing de positie van het MKB zal versterken. Bijvoorbeeld het efficiënter omgaan met betalingsgeschillen. De kosten van procederen via de traditionele weg stijgen immers met een ras tempo, waardoor vorderingen steeds sneller noodgedwongen moeten worden afgeschreven. Dit moet omgebogen worden door het rechtsbestel beter en slimmer te laten functioneren. DigiTrage speelt hier een rol in door het aanbieden van betaalbare digitale arbitrage voor betalingsgeschillen.

 

Zie ook:

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws/2014/06/20/brede-aandacht-gevraagd-voor-nederlands-kleinbedrijf.html

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/20/het-kleinbedrijf-grote-motor-van-nederland.html