Congres Innovatieagenda Rechtsbestel: samen innoveren

25 juni 2014 Terug naar overzicht

Vandaag organiseert het ministerie van Veiligheid en Justitie het congres 'Innovatieagenda Rechtsbestel'.  De sprekers zijn: Minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie over de innovatieagenda, René Paas (voorzitter Innovatieplatform Zorg) over innovaties in de medische sector en Sam Muller (directeur Hiil) over internationale best practices. Daarnaast zijn er workshops over de digitale rechtbank, het verbeteren van bestuursrechtelijke geschiloplossing, de Rechtwijzer 2.0, mediation bij faillissementen en innoveren met Lean Six Sigma.

In het kader van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak bereiden het ministerie en de Rechtspraak op dit moment belangrijke vernieuwingen binnen de rechtspraak voor. Het betreft de voorbereiding van wetgeving die voorziet in een nieuw burgerlijk procesrecht en die digitaal procederen in het bestuursrecht en het burgerlijk recht voor een groot aantal partijen verplicht zal stellen.

Daarnaast worden door (keten)partners initiatieven tot verbetering van het rechtsbestel geïnitieerd. Samenwerking tussen de betrokken partijen is noodzakelijk voor een succesvolle innovatie. De minister is van mening dat dergelijke initiatieven meer aandacht verdienen. De opbrengst ervan zou groter kunnen zijn als ze meer bekendheid krijgen in bredere kring, er door meer partijen aan zou worden deelgenomen en ze waar nodig ondersteund worden door landelijke organisaties.

Om deze initiatieven van onderop tot een succes te maken, is samenwerking tussen betrokken partijen onontbeerlijk. Samen zijn we verantwoordelijk voor het goed functioneren van het rechtsbestel, aldus Opstelten. DigiTrage is uiteraard ook aanwezig op het congres en ziet uit naar de samenwerking met alle partijen in het rechtsbestel.