DigiTrage in de pers

17 juli 2014 Terug naar overzicht

Uit De Telegraaf van 16 juli 2014:

Wanbetalers kosten Nederlandse bedrijven jaarlijks €10 miljard

Anna Mees
AMSTERDAM

Het Nederlandse bedrijfsleven loopt jaarlijks €10 miljard mis door onbetaalde rekeningen. Dat is 0,6% van de totale jaaromzet van ongeveer €1550 miljard. In 16% van de gevallen wordt de wanbetaling veroorzaakt door een faillissement van de afnemer.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Economisch Bureau van ING. Bedrijven riskeren niet-betaling wanneer zij leveren op krediet, dus als zij producten of diensten eerder leveren dan dat daarvoor wordt betaald. Nederlandse bedrijven leveren bijna 44% van de binnenlandse verkopen aan andere bedrijven (business-to-business) op krediet. Het meeste geld lopen bedrijven mis in Nederland (€6 miljard), maar ook een groot deel door export naar andere Europese landen (€4 miljard). Nederlandse exporteurs lopen de meeste betalingen mis in het Verenigd Koninkrijk (ongeveer €630 miljoen) en daarna Duitsland (€575 miljoen). De problemen komen het meest voor bij groothandel, detailhandel en logistiekbedrijven, blijkt uit de betalingsbarometer van kredietverzekeraar Atradius.

Autobedrijf Jaap Hoekstra in Leeuwarden heeft jaarlijks te maken met ongeveer drie wanbetalers. Een klein aantal, maar toch zit het eigenaar Sipco Vellema dwars. „Sommige mensen sturen er doelbewust op aan, omdat ze weten dat het niet loont om voor een klein bedrag naar een incassobureau te stappen. Dit heeft pas zin vanaf €400, maar het gros van mijn facturen zit daaronder.”

Vellema levert nauwelijks nog op krediet en zorgt ervoor dat klanten altijd direct betalen. Het komt ook voor dat crediteuren er bewust voor kiezen om hun verlies te nemen, in plaats van te gaan procederen. Gijs Poorter, directeur van Stichting DigiTrage, die betalingsgeschillen tussen bedrijven online behandelt: „Door toenemende kosten van de overheidsrechtspraak gaan bedrijven steeds vaker afschrijven in plaats van een incassoprocedure opstarten. Dit heeft altijd een negatief effect op de liquiditeit van een onderneming.”

Uit de betalingsbarometer blijkt dat bijna 60% van de problemen wordt veroorzaakt door onjuiste informatie in de factuur of onenigheid over de geleverde diensten of producten. Atradius-woordvoerder Mariëlla Dalstra: „De onjuiste informatie kan gaan om een adres, bedrag of rekeningnummer, maar ook om productspecificaties of aantallen. Onenigheid kan gaan over een product waar iets aan mankeert.”

Uit dezelfde barometer blijkt dat Nederlandse bedrijven het innen van openstaande facturen dit jaar als op een na grootste uitdaging zien, na een dalende vraag naar producten en diensten. Ruim driekwart van de Nederlandse onderzochte bedrijven heeft een creditmanagementbeleid.

De wanbetaling raakt niet alleen de bedrijven, maar ook de overheid, die enkele miljarden misloopt aan niet-geïnde omzetbelasting.

Bron: De Telegraaf, lees hier het artikel.