Helft bedrijven krijgtniet binnen 30 dagen betaald

11 september 2014 Terug naar overzicht

Veel ondernemers hebben nog steeds last van lange betaaltermijnen die hun afnemers hanteren. Uit onderzoek van De Zaak blijkt dat bijna de helft van de bedrijven in Nederland (48%) hun facturen niet binnen 30 dagen betaald krijgt. Drie procent moet gemiddeld zelfs langer dan 90 dagen wachten.

Onderzoek
In het online onderzoek van De Zaak gaven ruim 500 bedrijven aan wat hun gemiddelde ontvangsttermijn is na het verzenden van een factuur. Elf procent ontvangt binnen 14 dagen al de betaling, 41 procent ontvangt de betaling tussen de 14 en 30 dagen. Maar ruim 34 procent zegt tussen de 30 en 60 dagen te moeten wachten op hun geld. Nog eens 11 procent krijgt het geld gemiddeld pas na 60 tot 90 dagen wachten en drie procent moet gemiddeld zelfs langer dan 90 dagen wachten.

Op de vraag hoe snel bedrijven gemiddeld hun geld ontvangen, gaven ruim 500 bedrijven het volgende aan:

Binnen 14 dagen = 11%
Binnen 30 dagen = 41%
Binnen 60 dagen = 34%
Binnen 90 dagen = 11%
Niet binnen 90 dagen = 3%

Wettelijk: maximaal 30 dagen
Veel bedrijven moeten langer dan 30 dagen wachten op hun geld, terwijl dat wettelijk gezien de maximale betalingstermijn is als er geen speciale afspraken zijn vastgelegd tussen twee partijen. Per 16 maart 2013 is er een wet van kracht waarin de volgende regels gelden: Als u contractueel niets regelt, moet binnen 30 dagen na de factuurdatum worden betaald. In een overeenkomst mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.

Langere betaaltermijn
Een betaaltermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is. Ook betalingen tussen bedrijven en overheden moeten binnen 30 dagen na de factuurdatum worden voldaan. Afwijken van deze termijn is vrijwel niet mogelijk.

Geen minimum
Er is en er komt geen wettelijke minimumbetalingstermijn. U maakt hierover zelf afspraken met de tegenpartij. U kunt zelfs afspreken vooraf te betalen. Hierbij geldt dat de betalingstermijn niet ‘onredelijk' mag zijn.

Sneller betaald
Hoe kunt u er voor zorgen dat u sneller betaald krijgt? In het whitepaper ‘5 manieren om sneller betaald te krijgen' van De Zaak, leest u meer over betalingsafspraken, slimme tips voor een beter debiteurenbeheer, betere facturen en de mogelijkheden van factoring.

Bron: De Zaak