Verhoging griffierechten

17 september 2014 Terug naar overzicht

De verhoging van de tarieven in het wetsvoorstel aanpassing griffierechten wordt gematigd, aldus de Miljoenennota. Wat die matiging precies op zaaksniveau inhoudt, is nog niet concreet. Duidelijk is wel dat de griffierechten gewoon een stijgende lijn behouden. Procederen bij betalingsgeschillen wordt dus nog duurder dan het al is.

Voor meer info over de Miljoenennota, kijk hier.