Hogeschool van Amsterdam presenteertonderzoekspracticum DigiTrage

13 januari 2015 Terug naar overzicht

Amsterdam, 13 januari 2015

Gisteren hebben studenten van de Hogeschool van Amsterdam een tweetal onderzoeksrapporten over DigiTrage opgeleverd. De studenten onderzochten zowel bij bedrijven als consumenten hoe zij tegenover DigiTrage als online alternatief voor de overheidsrechter staan. Het systeem en werkwijze van DigiTrage werd onderzocht en gekeken werd naar het juridische kader. Er werden daarnaast enquetes uitgevoerd en interviews afgenomen.

Interessant was de conclusie dat de doelgroep eigenlijk alle internet gebruikende burgers omvat, dus zowel jong als oud. Hierin kan zo goed als geen onderscheid worden gemaakt in de leeftijdscategorie en geslacht. Het grootste deel van de geënquêteerden is enthousiast over DigiTrage, omdat het voor hen een nieuw concept is voor alternatieve geschillenbeslechting. Dit vooral met het oog op besparing van kosten en tijd. Om die reden zou men dan ook eerder kiezen voor DigiTrage wanneer er sprake is van een geschil.

Een andere conclusie was dat men het heel erg van belang vindt dat ze het menselijke contact houden en niet alles digitaal hoeven af te handelen. Reden overigens waarom DigiTrage ook altijd de mogelijkheid biedt van zittingen, bijvoorbeeld via Skype. Mensen vinden het ook fijn om te zien met wie zij in contact komen en vinden het dan ook belangrijk dat er foto’s van de oprichters worden geplaatst op de website. Iets wat DigiTrage volledig onderkent en waar inmiddels aan wordt gewerkt.

Rode draad is uiteindelijk dat de maatschappij duidelijk helemaal open staat voor de nieuwe vorm van incassoprocederen.