Nieuws van de Raad van Advies van DigiTrage

21 januari 2015 Terug naar overzicht

Het bestuur van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen heeft prof. mr. E. (Bert) Niemeijer, lid van de Raad van Advies van DigiTrage, met ingang van 1 december 2014 benoemd tot rector van beide Academies.

Bert Niemeijer
Bert Niemeijer was tot die datum Coördinator strategie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarvoor was hij plaatsvervangend directeur van het WODC. Ook is hij thans bijzonder hoogleraar empirische rechtssociologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Dit hoogleraarschap zal hij aanhouden, maar hij zal de rectorsfunctie fulltime uitoefenen. Bert is overigens ook al docent in modules en cursussen van de beide academies en zal dat blijven. Bert Niemeijer blijft naast zijn nieuwe functie lid van de Raad van Advies van DigiTrage. De Raad van Advies van DigiTrage ziet toe op de juridisch inhoudelijke kwaliteit en onafhankelijkheid van de geschillenbeslechting door de arbiters van DigiTrage.

 Bert Niemeijer

Bert van Schaick
De voorzitter van de Raad van Advies is prof. mr. Bert van Schaick. Naast partner bij Linssen CS Advocaten te Tilburg is Bert raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof Amsterdam en hoogleraar privaatrechtelijke rechtshandhaving en rechtsvergelijking aan de Universiteit van Tilburg. Daarnaast is Bert cassatieadvocaat bij de Hoge Raad der Nederlanden en schrijver van artikelen en boeken over velerlei privaatrechtelijke en procesrechtelijke onderwerpen. Bert is lid van de Asser Adviesraad en redacteur van de serie Monografieën BW en van het Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk recht.

   Bert van Schaick