DigiTrage neemt deel aan RondetafelgesprekHogeschool van Amsterdam

29 januari 2014 Terug naar overzicht

DigiTrage neemt op 27 februari a.s. deel aan een rondetafelgesprek over de voor- en nadelen van het gebruik van juridische online tools voor burgers. Dit op uitnodiging van het Kenniscentrum Maatschappij en Recht van de Hogeschool van Amsterdam.

Het onderwerp is de snel toenemende digitalisering van de rechtspraktijk. Veel burgers zoeken actief hun recht en gebruiken het internet als informatiebron wanneer zij geconfronteerd worden met juridische vragen of problemen. Het aantal juridische online tools is groot, maar betrouwbaarheid en kwaliteit zijn daarbij niet altijd geborgd. Toch bieden online tools zowel voor burgers als voor professionals in theorie veel voordelen, mits zorgvuldig gebruikt. Zo kunnen tools in de voorbereiding van de behandeling van juridische zaken bijdragen aan vraagverheldering, het scheppen van realistische verwachtingen en het aanleveren van informatie. Daarnaast zijn er ook al tools die burgers, zonder tussenkomst van een professional, zelfstandig hun rechtspositie laten regelen, bijvoorbeeld door online met een tegenpartij een conflict op te lossen.

Tools kunnen positieve effecten hebben op (ervaren) kwaliteit van juridische diensten of het voor professionals mogelijk maken diensten tegen lagere (vaste?) tarieven aan te bieden. Wat zijn echter risico’s en valkuilen bij deze ontwikkelingen? Wat zijn randvoorwaarden waaronder juridische online tools effectief zouden kunnen worden ontwikkeld? Welke sectoren of juridische kwesties zijn mogelijk geschikt voor dergelijke tools? Wat is de rol van professionals en beroepsorganisaties bij deze trends?

Over al deze vragen discussiëren op 27 februari ca. 15 professionals (wetenschappers, praktijkjuristen en beleidsmakers).