Per 1 februari nieuwlid voor de Raad van Toezicht

10 februari 2014 Terug naar overzicht

Per 1 februari 2014 is mr. Eric Oomen benoemd tot lid van de Raad van Toezicht van de stichting DigiTrage. Met deze benoeming wordt de Raad van Toezicht versterkt met een deskundig en bekwaam jurist .

Vanaf medio 1982 tot en met eind 2006 is Eric als advocaat verbonden geweest aan Poelmann van den Broek Advocaten te Nijmegen, waarvan sedert 1990 als compagnon. Een groot aantal jaren is hij voorzitter geweest van de sectie ondernemings- en insolventierecht. Bovendien is hij negen jaar als bestuurslid van Poelmann van den Broek Advocaten actief geweest.

Per 1-1-2007 is hij zijn eigen kantoor in Nijmegen begonnen. Hij houdt zich nog steeds vooral bezig met contractenrecht in zijn algemeenheid en ondernemingsrecht in het bijzonder. Naast zijn werk heeft Eric altijd veel maatschappelijke nevenfuncties vervuld en vervult hij deze nog steeds. Zelf stelt hij te zijn toegetreden tot de Raad van Toezicht omdat hij op die manier een bijdrage wil leveren aan de verdere ontwikkeling van toegankelijkere en integere nieuwe vormen van rechtspraak in een tijd dat procederen steeds minder toegankelijk wordt door de toenemende kosten van procederen.

Naast Eric bestaat de RvT uit Michel Baudoin, oud-tuchtrechter en oud-gerechtsdeurwaarder te Boxmeer. DigiTrage kent ook een Raad van Advies. Voorzitter is prof. mr. Bert van Schaick, (cassatie)advocaat, hoogleraar civiel (proces)recht aan de Universiteit van Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam en docent & auteur (oa van de Asser serie).