Aantal incassozaken bij de overheidsrechter verder gedaald

20 april 2015 Terug naar overzicht

De instroom van handelszaken bij de kantonrechter nam in 2014 met circa 3% verder af. De grootste groep handelszaken vormen de dagvaardingszaken (waaronder veel incassozaken) en het volume daarvan nam met circa 3% af, tot circa 462.000 zaken.

Bij deze voortdurende afname spelen gedragseffecten bij partijen (bedrijven, particulieren, deurwaarders en incassobureaus) een rol, onder invloed van de economische crisis, maar ook de verhogingen van griffierechten voor veel voorkomende zaken in de afgelopen jaren en de normering van buitengerechtelijke incassokosten.

Bij de rechtbanken nam het aantal aangebrachte civiele zaken in totaal met 5% af tot 295.000. Het gaat hier om civiele procedures (familiezaken, handelszaken inclusief de behandeling van insolventies en presidentrekesten) in eerste aanleg, exclusief de zaken die door de kantonrechter worden behandeld. Het aantal handelszaken (bodemzaken en kort gedingen) nam sterk af met 8% naar 90.100. Daarachter gaan verschillende ontwikkelingen schuil.

Een en ander blijkt uit het Jaarverslag Rechtspraak 2014 dat vandaag is verschenen.

Bron: Rechtspraak.nl