Implementatiewet buitengerechtelijkegeschillenbeslechting consumenten

21 april 2015 Terug naar overzicht

Het wetsvoorstel Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten is op 14 april jl. door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan.

Dit wetsvoorstel implementeert de Richtlijn 2013/11/EU buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten en de EU-verordening ODR consumenten (524/2013) in Nederlandse regelgeving. Hiermee worden lidstaten verplicht om een goed werkend en voor consumenten laagdrempelig systeem voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting in consumentenzaken op te zetten. Het uitgangspunt van het voorstel is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het bestaande, goed werkende Nederlands systeem.

De Verordening ODR consumenten regelt de oprichting van een platform voor "online geschillenbeslechting" van door consumenten op het internet gedane aankopen. Het platform verwijst consumenten en ondernemers door naar instanties die voldoen in de Richtlijn opgestelde eisen om een geschil buiten de rechter om op te lossen. Deze geschillen kunnen zowel tussen consumenten en ondernemers binnen één lidstaat als tussen consumenten en ondernemers in twee verschillende lidstaten plaats vinden.

De wet geldt overigens niet voor door ondernemers op te starten procedures.

 

Bron: Eerste Kamer der Staten Generaal