Credit managers pleiten voor meer toezicht op incassobranche

1 juni 2015 Terug naar overzicht

Credit managers pleiten voor meer toezicht op incassobranche
Merendeel bezorgd over malafide incasso-organisaties

Rotterdam, 28 mei 2015 – Credit managers in Nederland zijn bezorgd over incassobureaus die niet aan de regelgeving voldoen. Maar liefst 64% van de Nederlandse credit managers maakt zich zorgen over malafide organisaties op de incassomarkt. Om deze incassobureaus te weren, pleiten zij voor meer overheidstoezicht op de incassobranche. Volgens twee op de drie credit managers (65%) doet de overheid nog te weinig om onbetrouwbare incassobureaus aan te pakken.

Dat blijkt uit de Creditmanagement Trendmeter, een onderzoek van het Verbond van Creditmanagement Bedrijven (VCMB). Dit onafhankelijke onderzoek wordt sinds 2005 jaarlijks uitgevoerd onder credit managers van Nederlandse organisaties. Dit jaar namen 179 credit managers deel aan het onderzoek.

Incassocowboys
Het VCMB constateert dat het slecht gesteld is met het vertrouwen van Nederlandse credit managers in de incassobranche. Ondanks de in 2012 ingevoerde Wet Incassokosten (WIK) vermoedt bijna een derde (30%) wel eens te maken te hebben gehad met een incasso-organisatie die niet aan de regels voldeed. Ruim driekwart (77%) is van mening dat incassocowboys de markt verpesten. De credit managers zelf zeggen goed op te letten: 72% steekt zijn hand ervoor in het vuur dat zijn eigen incassopartner zich aan de regels houdt.
Om malafide organisaties op de incassomarkt te stoppen, werkt Tweede Kamerlid Carola Schouten van de ChristenUnie aan een wetsvoorstel dat een einde maakt aan het gegeven dat iedereen een incassobureau kan beginnen. Het idee is dat er opleidings- en kwaliteitseisen gesteld worden aan incasso-organisaties en dat er een toezichthouder komt die boetes uitdeelt aan incassobureaus die de regels met voeten treden. Voor de zomer hoopt zij het wetsvoorstel naar de Kamer te sturen.

Landelijk keurmerk vereist
Credit managers zijn enthousiast over de plannen van de ChristenUnie: 69% juicht het wetsvoorstel toe. Negen op de tien credit managers heeft begrip voor het beboeten van malafide bureaus en 78% is voor het aanstellen van een onafhankelijke toezichthouder. Acht op de tien credit managers vinden dat het niet zo mag zijn dat iedereen een incasso-organisatie kan beginnen en een ruime meerderheid (72%) acht een landelijk keurmerk voor incassobureaus noodzakelijk.

Economisch delict
Dick Kruiswijk, voorzitter van het VCMB, voelt veel voor het aanpakken van malafide incassobureaus. "Incassobureaus die voor eigen gewin meer kosten in rekening brengen dan wettelijk toegestaan, doen hun debiteuren en hun opdrachtgevers tekort. Daarnaast kampen brancheorganisaties die de regels wel serieus nemen met oneerlijke concurrentie en gaat het handelen van malafide incassobureaus ten koste van het aanzien van de beroepsgroep. Het is daarom noodzakelijk dat de overheid sancties invoert op het onjuist toepassen van de genormeerde incassokosten. Als een incassobureau aantoonbaar de regelgeving negeert, zou dat moeten worden aangemerkt als een ernstig economisch delict."

6 Tips om de betrouwbaarheid van incassobureaus te controleren
1. Vraag om referenties
2. Onderzoek de bestaansgeschiedenis van het incassobureau
3. Zorg dat je weet of het incassobureau de ontvangsten op een veilige derdenrekening bewaart
4. Stel vast dat het incassobureau alleen de wettelijk toegestane incassokosten in rekening brengt
5. Maak duidelijke afspraken met het incassobureau over het ophogen van de kosten binnen het incassotraject en leg die contractueel vast
6. Doe (online) onderzoek naar de manier waarop een incasso-organisatie omgaat met klachten van debiteuren

 


Persbericht VCMB
De VCMB (Verbond van Credit Management Bedrijven) verenigt organisaties die gespecialiseerd zijn in een of meer deelgebieden van creditmanagement. Veel van de leden van VCMB zijn marktleider in hun specialisme. De expertises variëren van debiteurenfinanciering en consultancy tot incassomanagement en kredietverzekering; van debiteurensoftware en debiteureninformatie tot in- of outsourcing van debiteurenbeheer. Meer informatie staat op www.vcmb.nl.