Nieuwe arbiters benoemd

2 september 2015 Terug naar overzicht

Het arbitercorps van DigiTrage is onlangs uitgebreid met twee arbiters, beiden afkomstig uit de overheidsrechtspraak.

Per 1 augustus is benoemd mr. Wim Verjans. Wim is tot zijn pensionering op 1 april 2015 Kantonrechter te Bergen op Zoom geweest. Hij is naast arbiter voor DigiTrage actief als Kantonrechter-plaatsvervanger. Tevens bekleedt Wim voorzitterschappen van bezwaren-/klachtcommissies, OR/MR, schoolbesturen, kerkbesturen, stichtingen, en lidmaatschap van vele werkgroepen. Daarnaast is hij actief in sportverenigingen (als coach).

Daarnaast is op 1 september mr. Eltjo Rentema benoemd. Eltjo heeft tot zijn pensionering per 1 september 2015 de functie van Vice-President (senior rechter) van de Rechtbank Rotterdam bekleed. Naast arbiter voor DigiTrage is hij momenteel rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Nederland, arbiter bij het Nederlands Arbitrage Intituut en bekleedt hij diverse voorzitterschappen.

U vindt hier meer informatie over de organisatie van DigiTrage.

                       

Eltjo Rentema                          Wim Verjans