Opstelten: arbitrage in consumentenzaken biedt evidente voordelen.

15 maart 2014 Terug naar overzicht

Het door minister Opstelten ingediende wetsvoorstel modernisering arbitragerecht is positief ontvangen door de Tweede Kamer. Opstelten is onomstotelijk van mening dat arbitrage in consumentenzaken evidente voordelen kan hebben. Ook verwacht Opstelten dat consumenten, tegen wie een arbitraal beding wordt ingeroepen, er in veel gevallen geen bezwaar tegen hebben dat het geschil door middel van arbitrage wordt beslecht.

Dit wetsvoorstel moderniseert de Nederlandse regelgeving voor arbitrage in Boeken 3, 6 en 10 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en Boek 4 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv). Hierdoor wordt het niet alleen voor internationale commerciële arbitrages aantrekkelijk om naar Nederland te komen, maar is het ook een goed nationaal alternatief voor beroep op de burgerlijke rechter.

Arbitrage is in Nederland, naast de overheidsrechter, de belangrijkste vorm van geschilbeslechting. Bij deze vorm van private rechtspraak wordt een geschil door een of meer arbiters beslist. Deze vorm van rechtspraak laat partijen vrij over de manier waarop zij hun geschil willen laten beslechten. Deze regeling bevat waarborgen voor de inrichting van een arbitrage en voor de aantasting van een arbitraal vonnis en biedt de mogelijkheid om voor een arbitraal vonnis een verlof tot tenuitvoerlegging bij de overheidsrechter te vragen. Wordt het verlof verleend, dan levert dit een executoriale titel op, net als een rechterlijk vonnis.

Voor de gehele nota naar aanleiding van het verslag van de Tweede Kamer, ga naar https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33611/kst-33611-5?resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4