Innovatiedialoog

29 december 2015 Terug naar overzicht

Het Ministerie van Veiligheid & Justitie is in oktober gestart met de Innovatiedialoog. Het Ministerie wil innovatie in het rechtsbestel stimuleren en professionals in de juridische sector hierbij faciliteren en aan elkaar verbinden.

Met de innovatiedialogen hoopt het Ministerie meer professionals te betrekken bij innovatie en zo te komen tot nieuwe inzichten en acceleratie van innovatie. DigiTrage was uitgenodigd om hieraan deel te nemen. De dialoog werd gevoerd via LinkedIn. Het centrale thema was: hoe kunnen we met behulp van moderne technologie de hulp aan rechtzoekenden verbeteren? Binnen dat thema legden ze professionals in de juridische sector drie concrete vragen voor:

1. Hoe innoveer je je dagelijks werk?
2. Waar zit de burger op te wachten?
3. Welke innovaties buiten de rechtshulp zijn toe te passen door juridische professionals?

Een handzame samenvatting van de gehele dialoog is te vinden in het nieuwsbericht op de website Innovatie Rechtsbestel. De dialoog werd “live” voortgezet op een bijeenkomst 9 december jl. in de Skylobby van het Ministerie in Den Haag.

Tijdens deze bijeenkomst werden een paar workshops gehouden voor de deelnemers. Zo  verzorgde Jan van Coeverden (hoofd van de afd. Informatievoorziening at Landelijke Dienstencentrum voor de Rechtspraak) een workshop over case space voor geschiloplossing.  DigiTrage werd in in deze presentatie naast de Geschillencommissie en Rechtswijzer als voorbeeld van een aansprekende innovatie in het recht benoemd.

De Innovatiedialoog wordt in 2016 vervolgd.