DigiTrage Partner Huurincasso-congres 2016

17 maart 2016 Terug naar overzicht

 

DigiTrage is Partner van het nieuwe Huurincasso Congres geworden. Het Huurincasso Congres is een initiatief van Next Level Academy, de organisator van Credit Expo,Nederlands grootste evenement op het gebied van creditmanagement. Het Huurincasso Congres richt zich specifiek op de corporatiesector en brengt professionals en dienstverleners op het gebied van huurincasso op één inspirerende dag bij elkaar. De doelstelling is het delen van kennis en ervaringen en het verkrijgen van inzicht in trends.

Maatschappelijk verantwoord
Door de toenemende belangstelling vanuit de woningcorporatiehoek, wil DigiTrage graag acte de presente geven op het Congres. Voorwoningcorporaties is maatschappelijk verantwoord incasseren een van de speerpunten van het debiteurenbeleid. Door de stijgende griffierechten bij de Kantonrechter, komt DigiTrage bij woningcorporaties steeds vaker in beeld als aantrekkelijk alternatief om invulling hieraan te geven. Door de lagere griffiekosten is digitale arbitrage namelijk niet alleen gunstig voor de schuldeiser, maar ook voor de schuldenaar.

Welke onderwerpen kunt u verwachten?
Klant- en resultaatgericht incasseren staat hoog op de agenda bij woningcorporaties in Nederland. Een goed doordacht incassobeleid leidt tot een significante reductie van risico’s en kosten, hogere klanttevredenheid en komt de kaspositie ten goede. Tijdens het Huurincasso Congres komen onderwerpen aan bod zoals segmentatie, communicatie, automatisering, vroegsignalering, passend toewijzen, statushouders en best practices.

Sprekers
Sprekers als drs. Arnold Pureveen RA (CFO De Alliantie), prof. dr. ir. Marja Elsinga (hoogleraar Volkshuisvesting TU Delft), Jacco Deirkauf (Manager KPMG) en Frank Beentjes (Directeur 10ForIT) staan garant voor boeiende keynote presentaties. In de komende weken zal het programma verder worden ontwikkeld.

Doelgroep
Het Huurincasso Congres is bestemd voor personen die als huurincasso professional actief zijn binnen een woningcorporatie. Functies zijn onder meer:
• Credit manager
• Manager huurincasso
• Manager klantenservice
• Teamleider huurincasso
• Teamleider klantenservice
• Coördinator huurincasso
• Coördinator huuradministratie

Er worden rond de 150 bezoekers verwacht. Alle bezoekers zijn actief op het gebied van incasso, preventie en schuldhulpverlening in de corporatiesector. Meer weten ? Ga naar www.huurincasso-congres.nl en bekijk rustig alle info.