Organisatie

DigiTrage is een stichting om onafhankelijkheid en onpartijdigheid te borgen. De stichting kent verschillende organen. 

Arbiters

Een arbiter van DigiTrage velt het arbitrale vonnis in een procedure. 

Bestuur

Het Bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse en operationele leiding van DigiTrage.