Organisatie

DigiTrage is een stichting om onafhankelijkheid en onpartijdigheid te borgen. De stichting kent verschillende organen. Klik op de foto van de betreffende persoon voor meer informatie.

Raad van Advies

De Raad van Advies ziet toe op de juridisch inhoudelijke kwaliteit en onafhankelijkheid van de geschilbeslechting door de arbiters van DigiTrage.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is het orgaan dat de verantwoordelijkheid heeft toezicht te houden op de doelrealisatie van de stichting DigiTrage.

Bestuur

Het Bestuur houdt zich bezig met de dagelijkse en operationele leiding van DigiTrage.