mr. Jasja van Arkel Arbiters | arbiter

Jasja is ondernemingsrechtadvocaat met meer dan 17 jaar ervaring in de commerciële advocatuur. Hij heeft praktijkervaring opgedaan in meerdere civiele rechtsgebieden bij kantoren in de Randstad en in Zeeland. Daarbij zijn het ondernemingsrecht, in het bijzonder het contractenrechten en het rechtspersonenrecht, steeds meer aandachtsgebieden geworden. Jasja is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en de Vereniging Corporate Litigation.

Sinds 1 januari 2017 heeft Jasja zijn eigen advocatenkantoor: Van Arkel Advocatuur. Het kantoor is gevestigd in Vlissingen.

mr. Jasja van Arkel

Anderen in Arbiters

Een arbiter van DigiTrage velt het arbitrale vonnis in een procedure.