mr. Marc van Zanten Raad van Advies | lid

Marc van Zanten is advocaat partner binnen de Praktijkgroep Banking & Finance van CMS in Amsterdam. Daarnaast is Marc voorzitter van VIA (vereniging van incasso- en procesadvocaten). Hij is gespecialiseerd in insolventierecht, burgerlijk procesrecht en bestuurdersaansprakelijkheid.

Marc heeft ruime ervaring als curator in faillissementen, als bewindvoerder in surseances van betaling en als beoogd curator in een pre-pack. Marc adviseert daarnaast (internationale) ondernemingen over faillissementsrechtelijke vraagstukken, reorganisatie en over burgerlijk procesrecht, waaronder beslag- en executierecht.

Hij treedt verder regelmatig op als docent burgerlijk procesrecht en faillissementsrecht tijdens diverse cursussen/gastcolleges, publiceert regelmatig in vakbladen en is vaak te gast bij BNR.

  

 

 

mr. Marc van Zanten

Anderen in Raad van Advies

De Raad van Advies ziet toe op de juridisch inhoudelijke kwaliteit en onafhankelijkheid van de geschilbeslechting door de arbiters van DigiTrage.