mr. Noortje Ogg Arbiters | arbiter

Noortje is advocate met als specialisatie civielrechtelijk vastgoed (huurrecht, bouwrecht, aan- en verkoop onroerend goed). Zij is in januari 2013 een eigen advocatenkantoor begonnen. Noortje staat af en toe voor de klas en is gecommitteerde bij afstudeerzittingen. Daarnaast is zij lid van  van de Geschillencommissie Vestia. Noortje is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten en van de VJOJ (Vereniging voor Jonge Onroerend goed Juristen).

mr. Noortje Ogg

Anderen in Arbiters

Een arbiter van DigiTrage velt het arbitrale vonnis in een procedure.