mr. Peter Verhaag Arbiters | arbiter

Na enkele jaren gewerkt te hebben als bedrijfsjurist met als aandachtsvelden corporate compliance, milieuwetgeving en intellectuele eigendom, is Peter meer dan 20 jaar advocaat en merkengemachtigde geweest. Per 1 januari 2015 heeft hij zich aan de Haagse balie laten uitschrijven en sindsdien geeft hij juridische bijstand en advies op het gebied van het bestuursrecht, burenrecht, contractenrecht, huurrecht en het recht van de intellectuele eigendom. Naast het lidmaatschap van de Nederlandse balie is hij actief lid geweest van diverse internationale verenigingen zoals de BMM, ECTA, INTA, LES, VvA en de VIE/AIPPI.

mr. Peter Verhaag

Anderen in Arbiters

Een arbiter van DigiTrage velt het arbitrale vonnis in een procedure.