mr. Wilma der Weduwe Arbiters | arbiter

Wilma heeft jarenlang een eigen advocatenkantoor gehad. Daarna heeft zij verschillende functies bekleed bij het hof Amsterdam en de rechtbank Den Haag. Zij is nu zelfstandig juridisch consultant. Wilma is onafhankelijk voorzitter en lid van diverse bezwaren-, klachten- en geschillencommissies en daarnaast werkzaam als freelancedocent bij NCOI.

mr. Wilma der Weduwe

Anderen in Arbiters

Een arbiter van DigiTrage velt het arbitrale vonnis in een procedure.