prof. mr. Bert Niemeijer Raad van Advies | lid

Bert Niemeijer is rector/directeur van de Academie voor Wetgeving en de Academie voor Overheidsjuristen.

Daarnaast is Bert bijzonder hoogleraar empirische rechtssociologie bij de juridische faculteit van de Vrije Universiteit van Amsterdam en verricht hij onder andere sociaal wetenschappelijk onderzoek op het terrein van geschilbeslechting, rechtspraak, de werking van wetgeving en de maatschappelijke betekenis van privaatrechtelijke regulering.

prof. mr. Bert Niemeijer

Anderen in Raad van Advies

De Raad van Advies ziet toe op de juridisch inhoudelijke kwaliteit en onafhankelijkheid van de geschilbeslechting door de arbiters van DigiTrage.