prof. mr. Bob Wessels Raad van Advies | voorzitter

Bob Wessels is juridisch adviseur en arbiter. Hij was ruim 25 jaar raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Haag en 20 jaar lid/voorzitter van de vaste Geschillencommissie Achmea. Voor zijn emeritaat in 2014 was Wessels 25 jaar hoogleraar (Internationaal Insolventierecht, Universiteit Leiden 2007-2014, burgerlijk recht en handelsrecht, Vrije Universiteit Amsterdam 1988-2008).

Hij heeft vele publicaties en onderzoeken op zijn naam staan, nationaal en internationaal. Sinds 2010 is hij Expert counsel van de Europese Commissie op het terrein van insolventievraagstukken. Hij is ook External Scientific Fellow bij het Max Planck Institute Luxembourg for Procedural Law.

prof. mr. Bob Wessels

Anderen in Raad van Advies

De Raad van Advies ziet toe op de juridisch inhoudelijke kwaliteit en onafhankelijkheid van de geschilbeslechting door de arbiters van DigiTrage.