Regels & procedures

De regels voor de DigiTrage-procedures zijn vastgelegd in een uitgebalanceerd en voor iedereen toegankelijk procesreglement. Partijen worden over en weer in de gelegenheid gesteld hun standpunten naar voren te brengen en toe te lichten. Ook kunnen zij zich uitlaten over elkaars standpunten en over alle documenten en andere gegevens die in de procedure ter kennis van het scheidsgerecht worden gebracht.

Het scheidsgerecht DigiTrage zorgt hiermee voor een onafhankelijke en meest geavanceerde online geschillenbeslechting binnen de regels van de Nederlandse arbitragewetgeving.