Procedure Standaard

De procedure Standaard is de meest gebruikte procedure bij DigiTrage en is uitermate geschikt voor betalingsgeschillen. De procedure heeft de volgende kenmerken:

 1. Eiser (bedrijf) tegen Verweerder (natuurlijk persoon of bedrijf);
 2. Oproeping per deurwaardersexploot;
 3. Vordering bedraagt maximaal € 40.000,00;
 4. Verweerder kan in persoon of bij gemachtigde verweer voeren;
 5. Geen zitting tenzij anders bepaald door Arbiter;
 6. De procedure duurt maximaal 8 weken;
 7. De uitspraak is afdwingbaar na exequaturprocedure;
 8. Buitengerechtelijke kosten, salaris gemachtigde en kostenverdeling in de uitspraak conform wet- en regelgeving van de overheid;
 9. Hoger beroep mogelijk;
 10. Procedure is volledig digitaal.

Een tot twee weken voor de start van de procedure wordt de verweerder opgeroepen. Deze oproeping vindt plaats met de indiening van de eis.
Het procesverloop is als volgt:

 • Week 1: Verweer
 • Week 2: Verweer
 • Week 3: Repliek, bij geen verweer verstek aan einde week
 • Week 4: Dupliek
 • Week 5: Uitspraak (verstekvonnissen bij geen verweer)
 • Week 6: Uitspraak
 • Week 7: Uitspraak
 • Week 8: Uitspraak (verweervonnissen)