Procedure Uitgebreid

De procedure Uitgebreid wordt meer gebruikt voor meer gecompliceerde procedures waar meer tijd voor nodig is en waar een mondelinge behandeling soms gewenst is. De procedure heeft de volgende kenmerken:

 1. Eiser (bedrijf/natuurlijke persoon) tegen Verweerder (bedrijf/natuurlijke persoon);
 2. Oproeping per deurwaardersexploot;
 3. Vordering bedraagt maximaal € 40.000,00;
 4. Verweerder kan in persoon of bij gemachtigde verweer voeren;
 5. Eiser kan bij arbitrage-aanvraag zitting voor mondelinge behandeling boeken;
 6. De procedure duurt maximaal 20 weken;
 7. De uitspraak is afdwingbaar na exequaturprocedure;
 8. Buitengerechtelijke kosten, salaris gemachtigde en kostenverdeling in de uitspraak conform wet- en regelgeving van de overheid;
 9. Hoger beroep mogelijk.
 10. Procedure is volledig digitaal.

Een tot twee weken voor de start van de procedure wordt de verweerder opgeroepen. Deze oproeping vindt plaats met de indiening van de eis.
Het procesverloop is als volgt:

 • Week 1-4     : Verweer
 • Week 5         : Zitting indien van toepassing, bij geen verweer verstek aan einde week
 • Week 6-9     : Repliek
 • Week 9-13   : Dupliek
 • Week 14-20 : Vonnis